Soutěžte o sadu scrapbookových papíru pro vánoční tvoření


1. Kdo a kde soutěž pořádá?

Pořadatelem je firma Univox, s.r.o. (sídlo Kolonie 392/2, Český Těšín 737 01, IČ 14613409) na facebookové stránce Galeria Papieru CZ (@galeriapapierucz), jakož její správce.


2. Pravidla soutěže:
  • do soutěže se zapojíte odpovědí v komentáři na otázku: Který vzor papíru ze sady Kouzlo Vánoc se vám líbí nejvíce?   (vzory jsou označeny čísly 1A, 1B, 2A, 2B … v odpovědi uveďte toto označení)
  • soutěže se může zúčastnit každý, kdo má doručovací adresu na území ČR
  • každý soutěžící má jeden hlas, do slosování se dostanou všichni účastníci, kteří splnili podmínky soutěže
  • soutěž trvá od 9.11. 2020 do 22.11. 2020
  • vítěz bude kontaktován pořadatelem a vyzván k zaslání kontaktních informací soukromou zprávou na facebookové stránce. Výhra pak bude zaslána na adresu výherce.

Účastí v soutěži dáváte souhlas pořadateli ke zpracování vašich osobních údajů a to pro účely účasti v soutěži a předání výhry výherci soutěže a to po dobu trvání soutěže (příp. předání výhry výherci).

Další informace:
Soutěžící není oprávněn požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výhry. Výhry nejsou právně vymahatelné. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání. Tuto změnu vyhlásí na facebookové stránce.


Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoli Facebooku.