Jak probíhá předání zásilky řidičem? Mohu kontrolovat obsah zásilky z důvodu možného poškození?

Doručující řidič nemá povinnost, při předání zásilky na adrese doručení čekat, než si příjemce zkontroluje obsah zásilky. Řidič nesmí  a nemůže posuzovat a řešit škodu na místě s příjemcem a to ani sepisovat reklamační protokol ani umožnit příjemci kontrolu obsahu.
Příjemce má tři pracovní dny na kontrolu obsahu zásilky. V případě poškozeného obalu může příjemce zásilku odmítnout, nebo převezme a po řidiči chce, aby si zaznamenal PŘEVZATO S VÝHRADOU.


Co dělat, když je zásilka poškozena?

V případě poškození zásilky je potřeba neodkladně nahlásit škodu odesílateli a ten hned o škodě informuje společnost PPL. Pozor doba tří pracovních dní je brána jako doba od převzetí příjemcem až do nahlášení PPL, tedy pokud příjemce odesilatele  informuje třetí pracovní den, tak ten musí tuto informaci ještě týž den předat společnosti PPL.


Jaký je postup nahlášení reklamace?

Pokud obdržíte poškozenou zásilku, je potřeba toto poškození na naší společnost nahlásit do 3 pracovních dnů od data předání zásilky nebo přímo společnosti PPL. Kompletně elektronicky vyplnit reklamaci zásilky.


Mám již sepsaný zápis o škodě, zásilku jste si u mě vyzvedli, jaký bude tedy další postup dořešení?

Pokud byl sepsán zápis o škodě, zásilku si vyzvedneme a dále bude škodní událost řešena a dořešena mezi námi a společností PPL. Celá situace bude prověřena a o dalším postupu Vás budeme informovat.