Chystáte se ke koupi skartovačky? Jistě se vám hodí praktický slovníček nejpoužívanějších frází a zkratek.

AUTO OILER
(skartovačka)
Systém automatického mazání řezné jednotky,  který umožňuje  dlouhodobé maximální využití stroje.


AUTOMATICKÝ ZPĚTNÝ CHOD (skartovačka)
Zabraňuje zahlcení stroje papírem, při vložení většího množství než je udaná kapacita skartace, skartovač zapne zpětný chod.


AUTOMATICKÝ PODAVAČ
(skartovačka)
Automatická skartace jednotlivých papírů z podavače (až 170 listů) s automatickým přepnutím do pohotovostního režimu.


CERTIFIKACE NBÚ – stupeň utajení dle Národního bezpečnostního úřadu (skartovačka)
Certifikáty NBÚ jsou vydány Národním bezpečnostním úřadem ČR dle vyhlášky č. 528/2005 Sb. O fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků. Potvrzují ověření a schválení způsobilosti skartovaček pro použití k nakládání s utajovanými informacemi.  Zkoušení skartovaček je prováděno v souladu s normami a systémem certifikace produktů, čímž se rozumí posouzení technických parametrů.

Klasifikace stupňů utajení:
a)    stupeň utajení 4 - pro dokumenty PŘÍSNĚ TAJNÉ = „PT“ - vysoce tajné a vojenské dokumenty, šířka pruhů =< 0,8 mm, délka =< 13 mm
b)    stupeň utajení 3 - pro dokumenty TAJNÉ = „T“ – tajné dokumenty, šířka pruhů =< 2 mm, délka =< 15 mm.
c)    stupeň utajení 2 - pro dokumenty DŮVĚRNÉ = „D“ – důvěrné vnitropodnikové a obchodní dokumenty, šířka pruhů (pro strip cup) =< 2 mm (pro cross cut) =< 4 mm, délka =< 80 mm, velikost částic =< 320 mm2.
d)    stupeň utajení 1 - pro dokumenty VYHRAZENÉ = „V“ – většina obchodních a vnitropodnikových dokumentů, šířka pruhů =< 6 mm, délka =< 320 mm2, platí pouze pro velkokapacitní zařízení s výkonem >= 500 kg/h.
Obecně platí, že čím vyšší číslo, tím vyšší stupeň utajení a vyšší ochrana pro dokumenty.


CROSS CUT - příčný řez i podélný (skartovačka). Prostě malé obdélníčky.
Vložený list papíru je skartován podélně na proužky a ještě příčně na menší části. Výhodou tohoto typu řezu je vyšší stupeň utajení a menší množství odpadu v odpadním koši.


CUT-OFF (skartovačka)
Automatické zastavení skartovačky při přetížení, např. při zahlcení papírem.


CONTINUOUS DUTY MOTOR
(skartovačka)
Schopnost skartovačky pracovat při dodržení doporučené denní kapacity skartace v nepřetržitém režimu bez přerušení skartace.


DETEKTOR KOVOVÝCH PŘEDMĚTŮ - METAL DETECTION SYSTEM (skartovačka)
Speciální čidlo vestavěné uvnitř vstupní štěrbiny skartovacího stroje zastaví chod řezného mechanismu v případě, kdy může dojít ke skartaci nevhodného kovového předmětu.


DVOJITÝ ODPADNÍ KOŠ
(skartovačka)
Dvojitý odpadní koš je vybavený třídícím mechanismem na plastové (CD, disket, kreditních karet) a papírové odřezky. Jsou tak šetrnější k životnímu prostředí.


ENERGY SMART (skartovačka)
Systém přispívá k ochraně životního prostředí eliminací emisí a snížením kontaminace atmosféry. Softwarové vybavení automaticky aktivuje po skončení skartace stav „stand-by“ (pohotovostní stav) s nulovou spotřebou energie. Skartovačka potřebuje elektrickou energii tedy pouze při samotné skartaci. Ačkoli se může zdát systém na první pohled nevýznamný, přispíváte tak k ochraně životního prostředí a ušetříte na el. energii.


EPC - ELECTRONIC POWER CONTROL (skartovačka)
Systém pro stanovení optimálního množství skartovaného materiálu, má za důsledek ochranu skartovačky před zahlcením papírem.


HYBRID POWER MANAGEMENT (systém hybridní technologie) - Exkluzivní technologie umožňuje provoz s uloženou energií a automatické vypnutí ze sítě, když je skartování dokončeno pro nulovou spotřebu elektrické energie ve stavu stand-by. Šetří energii při každém cyklu skartace.


HS – HIGH SECURITY (skartovačka)
Skartovačky HS jsou vybaveny speciálním řezným mechanismem, který je složený z 1200 komponentů a rozřeže list papíru A4 na 10 000 mikročástic absolutně nečitelných ani pod elektronickým mikroskopem.


KALENÉ ŘEZNÉ NOŽE (skartovačka)
Díky kaleným řezným nožům z uhlíkové oceli můžete bez obav skartovat sešívací a kancelářské sponky.


MOBILE PROTECTION SYSTEM (skartovačka)
Systém pro zvýšení bezpečnosti práce prostřednictvím dvou senzorů zastaví skartovačku, jakmile je otevřen poklop.


OIL FREE SYSTEM (skartovačka)
Skartovačka má speciální řezné nože. Odpadá tak starost o mazání řezných nožů.


TOUCH SCREEN (skartovačka)
Dotykový ovládací panel pro moderní způsob ovládání. Přehledná světelná signalizace pro kontrolu zapnutých funkcí. Velmi přehledná kontrola zapnutých funkcí. Díky plně elektronickému tlačítku bezporuchový chod a odolnost proti prachu, vodě. Vhodné na i frekventovaná pracoviště.


TURBO POWER  (skartovačka)
Systém pro krátkodobé zvýšení výkonu skartovačky o 30 %.  Pouhým stlačením tlačítka TURBO si tak dokážete poradit se zahlcenou skartovačkou, aniž by  jste použili zpětný chod. Systém tak chrání skartovačku před mechanickým poškozením a prodlužuje její životnost.


SF - SUPER FAST
(skartovačka)
Skartovačka skartuje list A4 za 2 sekundy!

SPPU- SUPER POTENTIAL  POWER UNIT (skartovačka)
Ozubené soukolí z uhlíkové oceli a řetězový převod pro vysokou odolnost proti opotřebení  řezné jednotky skartovačky a její dlouhou životnost.


STRIP CUT - jen podélný řez  (skartovačka) dlouhé pruhy po celé délce
Vložený list papíru je skartován po celé své délce. Díky tomu lze skartovat větší množství papíru najednou.

 
THROW AND SHRED (skartovačka)
Systém umožňuje skartaci zmačkaných listů papíru. K tomuto účelu slouží samostatná vstupní štěrbina umožňující bezpečnou skartaci.