Obchodní podmínky společnosti UNIVOX spol. s r.o.
 
UNIVOX spol. s r.o., Český Těšín, Jablunkovská 851/40, 737 01 , IČ 14613409. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C vložka 407
             
          
I. Obecná ustanovení
 
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na prodej zboží, které má ve své nabídce společnost UNIVOX spol.s r.o. / dále jen UNIVOX/.
 
 
II. Objednávání zboží
 
1. Odběratel může objednat zboží poštou, telefonicky, faxem, e-mailem nebo prostřednictvím elektronického obchodu. Kontaktní adresy jsou uvedeny na internetových stránkách společnosti www.univox.cz.
Nákup prostřednictvím elektronického obchodu je umožněn pouze právnickým a fyzickým osobám podnikajícím podle platných právních předpisů.
2. V objednávce je nutno uvést následující údaje:
     a) plný název firmy tj. obchodní firmu nebo jméno a příjmení, přesnou adresu, IČ a DIČ, dále jméno a příjmení kontaktní osoby, telefonní, faxové a e-mailové spojení.
     b) přesný název a množství zboží.
     c) přesnou adresu dodání zboží, v případě, že nebude adresa uvedena, má se za to, že místem dodání je adresa sídla odběratele.
     d) v případě prvního nákupu zboží je nutno k objednávce přiložit kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo kopii živnostenského listu, osvědčení o DIČ.
3. Potvrzením objednávky je uzavřena kupní smlouva, potvrzení může být provedeno písemně, telefonicky, e-mailem nebo dodáním objednaného zboží.
 
 
III. Kupní cena a platební podmínky
 
1. Cena zboží je uvedena v ceníku společnosti UNIVOX platném v den doručení objednávky. Smluvní strany se mohou dohodnout na jiných cenách.
2. Všechny ceny v ceníku jsou uvedeny bez DPH 21%.
3. Společnost UNIVOX si vyhrazuje právo aktuálních změn cen, včetně rozhodnutí o přeúčtování recyklačního poplatku odběratelům.
4. V případě objednávky zboží v hodnotě 2000,- Kč a nižší bez DPH se k ceně účtuje expediční poplatek ve výši 100,- Kč, zahrnující náklady na balné, dopravné a doběrečné.
5. Kupní cena je splatná v hotovosti při odběru zboží nebo převodem na základě daňového dokladu s dohodnutou lhůtou splatností. Při prvním nákupu zboží UNIVOX může požadovat platbu v hotovosti nebo předem na základě vystavené zálohové faktury.
   
 
IV. Dodací podmínky
 
1. Zboží je dodáno dle dispozic skladu ihned, v ostatních případech bude odběratel informován o termínu dodání zboží.
2. Zboží může převzít odběratel osobně nebo je dodáno prostřednictvím pošty nebo přepravní služby.
3. UNIVOX si vyhrazuje právo volby způsobu dodání zboží v případě, že UNIVOX hradí náklady na přepravu.
4. Dodání zboží je splněno osobním převzetím zboží nebo předáním zboží zvolenému přepravci.
5. Vlastnické právo k prodávanému zboží přechází na odběratele až úplným zaplacením kupní ceny pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 
 
V. Záruka za jakost
 
1. UNIVOX poskytuje na zboží záruku v trvání 24 měsíců pokud není stanoveno jinak.
V případě zboží s označením VÝPRODEJ záruka trvá 12 měsíců.
2. Odběratel je povinen zboží při převzetí zkontrolovat. Nesprávné množství a zjevné vady je povinen reklamovat ihned.
3. Práva z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady vzniklé nesprávnou obsluhou nebo nesprávným používáním zejména v rozporu s návodem k obsluze.
4. UNIVOX zajišťuje opravy a odstranění vad v záruční době na své náklady, pozáruční opravy jsou účtovány odběrateli.
 
 
VI. Zpětný odběr elektroodpadů
 
1.Povinnost zajistit  zpětný odběr elektrozařízení podle příslušných ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění  je zajištěn v rámci  systému REMA.
2.Společnost UNIVOX  spol.s r.o. má uzavřenou smlouvu se společností REMA Systém a.s.


VII. Recyklační poplatek  elektroodpad

1. Podle  § 73 zák. číslo 542/2020 Sb. je povinen prodejce  uvádět při prodeji nového elektrozařízení odděleně od ceny elektrozařízení náklady na zpětný odběr, zpracování, využití  a odstranění odpadního elektrozařízení, které připadají na jeden kus nového elektrozařízení nebo na jeden kilogram nových elektrozařízení, a to zejména formou samostatného údaje na daňovém dokladu.
2. Společnost UNIVOX spol. s r.o. plní povinnosti stanovené zák. č. 542/2020 Sb. podle § 46 odst.1  v kolektivním systému  REMA a na daňových dokladech bude uvedena výše recyklačního poplatku  stanovená provozovatelem kolektivního systému.
 
  
VIII. Ochrana osobních údajů

1.  Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.                                                                                                                                      
2.  Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme vyhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytujeme je třetím osobám.
3.  Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v rozsahu, který je nutný pro vyřízení objednávky a doručení zboží.                                                                                           
4.
 Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
 
 
VIIII. Závěrečná ustanovení
 
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti dnem zveřejnění na internetových stránkách www.univox.cz.
2. Tyto obchodní podmínky mohou být společnosti UNIVOX kdykoliv změněny.Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.