Co je především nového?

1.  materiály jsou poprvé klasifikovány do 6 různých typů datových médií - písemnosti, optické nosiče, magnetické nebo elektronické nosiče dat, mikrofilmy a pevné disky

 

2.  jsou definovány 3 úrovně ochrany dat podle charakteru skartovaných údajů a s ohledem na odpovídající stupeň zabezpečení:


úroveň ochrany 1:

Běžná úroveň ochrany obchodních a vnitropodnikových dokumentů, které jsou určeny pro větší skupiny uživatelů a jsou veřejně přístupné.
např.: běžné obchodní dokumenty, katalogy, brožury, směrnice, obchodní podmínky, obecné ceníky.
úroveň ochrany 2:
Vysoká úroveň ochrany vnitropodnikových a obchodních dokumentů, která jsou určena pouze pro konkrétní okruh osob, s neoprávněným přístupem veřejnosti.
např.: individuální cenové nabídky, obchodní výsledky, know-how, osobní údaje, zdravotní dokumentace.
úroveň ochrany 3:
Velmi vysoká úroveň ochrany, důvěrné a tajné dokumenty pro malý okruh osob, které k nim mají oprávněný přístup. Neoprávněné šíření by mělo závažný dopad na firmu či ohrožení její existence.
např.: patenty, stavební dokumentace, ID, finanční údaje, tajné spisy.

 


3.   místo předchozích 5 stupňů zabezpečení, jich definuje 7 pro každý typ datového média. Zcela novým stupněm zabezpečení je P-4 s povrchem materiálu částic max. 160 mm2 a úroveň P-7 s velikostí částic max. 5 mm2.
Čím vyšší stupeň bezpečnosti, tím jsou menší skartované částice.Čtěte více o stupních utajení dle DIN66399


Tabulka technických dat skartovaček Kobra dle DIN66399