Není propojení jako propojení

Na českém trhu nenajdete podobný systém jako je ShopCentrik, který by komunikoval s kolečko na sofistikované úrovni s tak velkou množinou informačních systémů (ERP systém). Slovo propojení v terminologii naší společnosti představuje robustní, stabilní, efektivní a plně automatizovanou komunikaci mezi e-shopem a ERP systémem, nikoli primitivní, ručně vyvolávané importy dat, nebo propojení, jež nedokáže přenášet pouze knipl změněné položky. Až vám bude naše konkurence vyprávět, že je její systém napojen na ERP systém "XY" nebo "ZY", buďte obezřetní a chtějte o technologii a principu propojení vědět vše, protože kvalita a efektivita propojení pro vás bude velmi významná a ovlivní budoucí náklady na provoz i služby, které budete klientům moci poskytovat.

Technologie propojení

Vzájemnou výměnu dat zajišťuje velmi složitá aplikace (významné know-how společnosti NetDirect), která je instalována u zákazníka. Komunikace je unikátní v tom, že se z ERP systému na e-shop přenáší pouze změněné informace týkající se zboží a klientů. Díky tomu dochází k minimalizaci výměny dat mezi ERP systémem zákazníka a e-shopem. V praxi to znamená, že můžete mít v ERP systému 20 000 skladových karet, ale pokud se od doby minulé aktualizace (např. 20 minutové intervaly) změnilo například 130 položek (změněné, odstraněné, nové), jsou na e-shop přeneseny pouze změny a zákazníkovo připojení na Internet je minimálně zatěžováno přenosem dat.

Naše unikátní technologie je ověřena praxí u stovek zákazníků a je bezproblémová. Samozřejmostí je, že se dokáže automaticky vypořádat s poruchami zákazníkova připojení na Internet a také s dočasnými nedostupnostmi ERP systému.


Užité technologie:

• Microsoft .NET
• Microsoft SQL 2000 a SQL 2005
• Microsoft BizTalk Server 2006
• XML

Výhody napojení na ERP systém

Data týkající se produktů jsou vytvářena a spravována pouze na jediném místě - v ERP systému zákazníka. Zaměstnanci pracují s důvěrně známým prostředím svého informačního systému, nemusí je opouštět a učit se ovládat další software. Internetový obchod tato data automaticky získává a sám se aktualizuje. Sofistikovaný systém výměny dat přenáší pouze změněné položky, nikoli celé množiny dat. Na druhou stranu vznikají data při provozu e-shopu. Noví zákazníci i objednávky se pak automatizovaně přenášejí do účetního systému, bez zásahu lidské ruky. Klienti jsou tzv. synchronizováni a v obou systémech se vyskytují identické informace. Obousměrné propojení poskytuje také obrovské výhody nakupujícím v případě, že se internetový obchod stane skutečnou prodlouženou rukou ERP systému. Jmenujme služby jako například on-line stavy skladu, on-line přehled zakázek vč. jejich stavů, on-line výstrahy neuhrazených faktur ap.

Shrnutí hlavních výhod

  • Data jsou pořizována pouze na jediném místě a to v ERP systému
  • E-shop je automaticky aktualizován daty z ERP systému
  • Data objednávek a nových klientů jsou automaticky ukládána do ERP systému
  • Nízké nároky na konektivitu, díky tomu, že se na e-shop přenáší pouze změny
  • Zabezpečené přenosy dat a kaskáda bezpečnostních opatření
  • Vyloučení lidského faktoru a vyloučení chyb způsobených tímto faktorem
  • Nízké provozní režie

Hlavní nevýhody

  • Náročnost propojení obou systémů - je však na straně dodavatele a našeho zákazníka nijak nezatěžuje
  • Ostatní nejsou známy