Hlavně pravidelná údržba, vyprazdňování odpadní nádoby, mazání a nepřetěžování. Právě to radí všem majitelům skartovaček servisní technik. „Žádný stroj není bezúdržbový. Pravidelnou údržbou můžeme navíc problémům předcházet.“


Co je třeba mít na paměti především?

Pravidelně vyprazdňovat odpadní nádobu. Předejdete tak zpětnému zachycení odřezků na řezné nože, což může způsobit zahlcení. Pokud se tak už stane, zapnout skartovačku bez papíru, případně pročistit a typ s příčným řezem promazat. Skartovačky s příčným řezem (označení C - cross cut) produkují objemově menší množství odpadu než v případě podélného řezu (označení S - strip cut).. Přesto je nutno pravidelně, tzn. adekvátně k četnosti skartování či množství skartovaného materiálu, kontrolovat množství obsahu odpadní nádoby.
U většiny menších skartovaček lze kontrolu provádět vizuálně prostřednictvím průhledu na přední straně odpadního koše a lze počítat s vysypáváním až 1x nebo vícekrát za den. Skartovačky s lepším technologickým vybavením vás samy upozorní na nutnost vysypání koše světelným indikátorem na ovládacím panelu stroje.  

Řada skartovaček  už má třídící mechanismus odpadu na plastový a papírový.


Jsou skartovačky, které mají kromě běžného odpadního koše i menší odpadní nádobku (popř. textilní pytlík) na skartované části CD/DVD či disket, tedy plastový odpad. Odpadní nádobku s plastovým či papírový odpadem lze snadno vyjmout a vysypat do určeného kontejneru pro tříděný odpad.


Na co je vhodný odpadní pytel?
Čím se řídit při jeho výběru?

Odpadní pytel je nutný u skartovaček, které nemají samostatný odpadní koš, mají uvnitř tzv. rám na opadní pytel. Jedná se zpravidla o skartovačky s otevíracími dvířky. U ostatních typů není potřeba použití odpadních pytlů. Stačí pouze plný koš vysypat, vyklepat, případně občas vytřít mokrým hadříkem.

S nasazením i vyjmutím odpadního pytle ve skartovačce Vám pomůže výsuvný kovový rám. Když je pytel plný stačí ho vyndat, zavázat či přímo vysypat do kontejneru. Šikovnou pomůckou je určitě světelný ukazatel plného odpadního koše, kterým je už většina skartovaček vybavena.
 

Při koupi odpadního pytle, mějme na paměti, že každá skartovačka je jinak velká. Velikost odpadního pytle má odpovídat velikosti odpadní nádoby, jinak se může stát, že příliš malý pytel nebude správně umístěn v nádobě a nebo v opačném případě bude pytel zbytečně velký.



Lze ho použít opakovaně?

Určitě. PVC odpadní pytle mají dlouhou životnost a lze je tedy použít opakovaně. Papírový odpad vzniklý při skartaci vysypávejte do kontejnerů určených k ekologickému zpracování odpadu, tedy do modrých nádob pro papír. Plastový odpad patří do žlutých kontejnerů. Odpadní pytle na plastové části jsou z textilních materiálů a tedy rovněž opakovaně použitelné.



   Z jakých velikostí odpadních pytlů mohu vybírat?

  
   Standartně jsou 3 velikosti odpadních pytlů:
    - rozměr 57x80 cm  je vhodný pro nádoby do 85l
    - rozměr 44x (13+13) 100 cm je vhodný pro nádoby do 135l
    - rozměr 69x (20+20) 120 cm je vhodný pro nádoby do 200l



    Odpadní pytle Kobra




Technik radí: Jak pečovat o skartovačku? díl II.