Hlavně pravidelná údržba, vyprazdňování odpadní nádoby, mazání a nepřetěžování. Právě to radí všem majitelům skartovaček servisní technik. „Žádný stroj není bezúdržbový. Pravidelnou údržbou můžeme navíc problémům předcházet.“


Co je třeba mít na paměti především?

Pravidelně vyprazdňovat odpadní nádobu. Předejdete tak zpětnému zachycení odřezků na řezné nože, což může způsobit zahlcení. Pokud se tak už stane, zapnout skartovačku bez papíru, případně pročistit a typ s příčným řezem promazat. Skartovačky s příčným řezem produkují objemově menší množství odpadu než v případě podélného řezu. Přesto je nutno pravidelně, tzn. adekvátně k četnosti skartování či množství skartovaného materiálu, kontrolovat množství obsahu odpadní nádoby.
U většiny menších skartovaček lze kontrolu provádět vizuálně prostřednictvím průhledu na přední straně odpadního koše a lze počítat s vysypáváním až 1x nebo vícekrát za den. Skartovačky s lepším technologickým vybavením vás samy upozorní na nutnost vysypání koše světelným indikátorem na ovládacím panelu stroje.  

Řada skartovaček  už má třídící mechanismus odpadu na plastový a papírový.


Jsou skartovačky, které mají kromě běžného odpadního koše i menší odpadní nádobku (popř. textilní pytlík) na skartované části CD/DVD či disket, tedy plastový odpad. Odpadní nádobku s plastovým odpadem lze snadno vyjmout a vysypat do určeného kontejneru pro tříděný odpad.


Na co je vhodný odpadní pytel?
Čím se řídit při jeho výběru?

 

Odpadní pytle vám usnadní vysypávání koše a manipulaci s odpadem. Jednoduše ho vložíte ho do skartovačky, jako do běžného koše a když je plný, tak stačí vyndat a  pytel zavázat. Takto uskladněný odpad můžete vysypat do kontejneru, kdy se Vám to hodí.

Při koupi odpadního pytle, mějme na paměti, že každá skartovačka je jinak velká. Velikost odpadního pytle má odpovídat velikosti  odpadní nádoby, jinak se může stát, že příliš malý pytel nebude správně umístěn v nádobě a nepřilne ke stěnám nádoby nebo v opačném případě bude pytel zbytečně velký.


Lze ho použít opakovaně?

PVC odpadní pytle mají dlouhou životnost, lze je tedy použít také opakovaně. Papírový odpad vzniklý při skartaci vysypávejte do kontejnerů určených k ekologickému zpracování odpadu, tedy do modrých nádob pro papír.   Z jakých velikostí odpadních pytlů mohu vybírat?

  
   Standartně jsou 3 velikosti odpadních pytlů:
    - rozměr 57x80 cm  je vhodný pro nádoby do 85l
    - rozměr 44x (13+13) 100 cm je vhodný pro nádoby do 135l
    - rozměr 69x (20+20) 120 cm je vhodný pro nádoby do 200l    Odpadní pytle Kobra
Technik radí: Jak pečovat o skartovačku? díl II.